Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /classes/Stat.php on line 7
muzyka.mysliwska.pl
Polski Związek Łowiecki powrót na stronę główną
XVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
XIII Ogólnopolski Konkurs Muzyki MyśliwskiejMapki dojazdu do poszczególnych miejsc

 1. Siedziba ZO PZŁ w Olsztynie - ul. Leśna 8 - Odprawa kierowników i opiekunów zespołów
 2. Hotel "Na Skarpie"
 3. Internat VI LO
 4. Internat ZSB
 5. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne - punkt informacyjny dla zakwaterowanych w Kortowie, oraz miejsce otwarcia I dnia Festiwalu
 6. Amfiteatr - miejsce otwarcia II dnia Festiwalu

 

 


Listy startowe oraz listy uczestników

 

XIII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” - soliści

Olsztyn09_sol_Lstartowa_A.pdf
Olsztyn09_sol_Lstartowa_B.pdf
Olsztyn09_sol_Lstartowa_C.pdf
Olsztyn09_sol_Lstartowa_D.pdf
Olsztyn09_sol_uczestnicy.pdf

 

XIII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” - zespoły

Olsztyn09_zesp_Lstartowa_A.pdf
Olsztyn09_zesp_Lstartowa_B.pdf
Olsztyn09_zesp_Lstartowa_C.pdf
Olsztyn09_zesp_Lstartowa_D.pdf
Olsztyn09_zesp_Lstartowa_G.pdf
Olsztyn09_zesp_uczestnicy.pdf

 

IX Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej - zespoły

Olsztyn09_zesp_muz_Lstartowa_MB.pdf
Olsztyn09_zesp_muz_Lstartowa_Mes.pdf
Olsztyn09_zesp_muz_Lstartowa_Msh.pdf
Olsztyn09_zesp_muz_uczestnicy.pdf

 Szanowni Członkowie i Sympatycy
Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

 

Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego ogłasza XIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej, który odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2009 roku w Olsztynie. Jego organizatorami są Polski Związek Łowiecki, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Urząd Miasta Olsztyn. W ramach festiwalu odbędą się:

 • XIV Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” – Olsztyn 2009. Konkurs odbędzie się w kategorii solistów – klasy D, C, B, A (5.06.2009 r.) i kategorii zespołów – klasy D, C, B, A i G (6.06.2009 r.) według regulaminu konkursowego KSM PZŁ. W konkursie „O Róg Wojskiego” mogą wziąć udział tylko soliści zakwalifikowani na konkursach regionalnych w 2008 roku. Natomiast udział solistów tylko z województwa warmińsko-mazurskiego w tym konkursie jest bez ograniczeń ilościowych.
 • X Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej – Olsztyn 2009. Konkurs odbędzie się tylko w kategorii zespołowej w klasach MB, MD, MEs, MSH (6.06.2009 r.). W klasie MB wprowadza się utwór obowiązkowy, którym jest kompozycja Krzysztofa Kadleca pt. „O broni” (nuty w załączeniu).
 • Koncerty muzyki myśliwskiej i msza św. hubertowska oraz imprezy towarzyszące.
 • Walne zebranie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

Walne zebranie odbędzie się w piątek 5.06.2009 r. o godz. 15.30 w sali teatralnej Centrum Nauk Humanistycznych przy ul. Obitza 1 w Olsztynie-Kortowie. W załączeniu program zebrania (Z1-7/09).
Zapraszamy do udziału w festiwalu – sygnalistów, zespoły oraz wszystkich sympatyków muzyki myśliwskiej z kraju i zagranicy.
Zgłoszenia przyjmują (w terminie nieprzekraczalnym do 30.04.2009 r.) oraz informacji udzielają organizatorzy festiwalu pod adresem:

Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Olsztynie
10-173 Olsztyn, ul. Leśna 8,
tel. (89) 5351556, fax (89) 5279752, e-mail: zo.olsztyn@pzlow.pl

Załączamy komunikaty KSM PZŁ, kalendarium konkursów, program festiwalu i kartę zgłoszenia udziału w festiwalu Olsztynie 2009 oraz kartę rezerwacji pobytu podczas festiwalu w Olsztynie 2009. Wszelkie informacje, w tym „Regulamin ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” i „Regulamin konkursu muzyki myśliwskiej” oraz wykaz solistów zakwalifikowanych na konkurs ogólnopolski w Warcinie, dostępne są także na naszej stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl/Wojski2009
Po zgłoszeniu udziału w festiwalu, jako potwierdzenie jego przyjęcia, przesłane zostanie zaproszenie.

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz bór!

 

Sekretarz Klubu
Prezes Klubu
mgr inż. Agnieszka Woźniak
dr inż. Maciej Strawa

 


Komunikaty nr 2/2009 z dnia 9.02.2009 r.
Zarządu Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ (wybrane)

 

 1. Kalendarium konkursów.

  Kalendarium konkursów sygnalistów myśliwskich na 2009 rok (zgłoszonych przez organizatorów do Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ) oraz ogłoszenie festiwalu muzyki myśliwskiej w Olsztynie ukaże się w kwietniowym numerze Łowca Polskiego (4/2009). Ponadto kalendarium zamieszczone jest na portalu internetowym www.muzyka.mysliwska.pl  tam też można uzyskać szczegółowe informacje na temat festiwalu i konkursu „O Róg Wojskiego” w Olsztynie.
  Zapraszamy do udziału we wszystkich imprezach sygnalistyki i muzyki myśliwskiej. Szczegółowych informacji o imprezach udzielają poszczególne komitety organizacyjne, których adresy podane są w kalendarium.

 2. Zmiany w regulaminach konkursów.

  Ostatnie zmiany w regulaminach konkursowych nastąpiły w grudniu 2007 roku. Pełny tekst „Regulaminu ogólnopolskich i regionalnych konkursów sygnalistów myśliwskich” oraz „Regulaminu konkursu muzyki myśliwskiej” dostępny jest na stronie internetowej www.muzyka.mysliwska.pl

 3. Eliminacje solistów.

  Od 2004 roku Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” w kategorii solistów rozgrywany jest spośród sygnalistów, którzy zakwalifikowali się w roku poprzednim na konkursach regionalnych. Uchwała w sprawie limitów solistów z poszczególnych regionów oraz lista zakwalifikowanych sygnalistów na konkurs ogólnopolski znajduje się na naszej stronie internetowej oraz u organizatorów konkursów regionalnych i konkursu ogólnopolskiego. W przypadku rezygnacji ze startu osoby zakwalifikowanej na konkurs ogólnopolski, decyzję o wyznaczeniu kolejnej z listy podejmuje organizator konkursu regionalnego. Wszystkie zgłoszenia i zmiany w terminie do 30 kwietnia 2009 r. Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, na wniosek przewodniczącego komitetu organizacyjnego konkursu „O Róg Wojskiego”, znosi limit uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego.

 4. Terminy zgłoszeń.

  Przypominamy o bezwzględnym dostosowaniu się do terminów zgłoszeń uczestnictwa w konkursach sygnalistów myśliwskich. Zasadą jest zgłoszenie udziału w konkursie regionalnym na 2 tygodnie przed imprezą (jeżeli organizator nie wymaga jeszcze wcześniejszego zgłoszenia) i na 6 tygodni przed konkursem ogólnopolskim (zawsze do 30 kwietnia).

 5. Przygotowanie do festiwalu.

  Wszystkich sygnalistów i zespoły prosimy o przygotowanie muzyczne do wspólnego wykonania podczas festiwalu w Olsztynie następujących utworów: Powitanie, Apel na łowy, Darz bór, Pożegnanie, Marsz św. Huberta, Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ oraz O broni i Hejnał XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej.

 6. Sygnaliści myśliwscy z województwa warmińsko-mazurskiego.

  Organizatorom festiwalu zależy szczególnie na udziale sygnalistów z województwa warmińsko-mazurskiego, dlatego prosimy o przekazanie i zainteresowanie tym zaproszeniem wszystkich, którzy grają na rogach myśliwskich. Udział sygnalistów z województwa warmińsko-mazurskiego w konkursie „O Róg Wojskiego” bez ograniczeń ilościowych. Zgłoszenia wyłącznie w terminie do 30 kwietnia 2009 r. 

 7. Cisza nocna.

  Organizatorzy festiwalu muzyki myśliwskiej w Olsztynie zwracają się z prośbą do wszystkich jego uczestników o zachowanie ciszy nocnej i nie granie na instrumentach muzycznych, na terenie miejscowości oraz w miejscu zakwaterowania, w godzinach od 22.00 do 6.00.

 

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁSekretariat
XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej - Olsztyn 2009

Czynny będzie:
w biurze Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego,
10-173 Olsztyn, ul. Leśna 8, tel./fax (089) 535 15 56, fax (089) 527 97 52,
e-mail: zo.olsztyn@pzlow.pl
do dnia 3 czerwca 2009 roku w godzinach urzędowania (7.30-15.30)

od dnia 4 czerwca 2009 roku do dnia 7 czerwca 2009 roku
w godzinach urzędowania (7.30-15.30),
poza godzinami urzędowania pod numerami telefonów:
664 459 125, 606 646 129, 606 731 225,

Dodatkowe informacje uzyskać można także
w sekretariacie Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
pod telefonami 067 255 56 84, kom. 0604 897 107, e-mail: klub@mysliwska.pl


 

Walne Zebranie
Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ

Zarząd Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ działając zgodnie z punktem IV.8. Regulaminu Klubu zwołuje: Walne Zebranie Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ, które odbędzie się w sali teatralnej Centrum Nauk Humanistycznych przy ul. Obitza 1 w Olsztynie-Kortowie, w piątek 5.06.2009 r. Rozpoczęcie zebrania o godz. 15.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie walnego zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy walnego zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie z protokółem z poprzedniego walnego zebrania i podjęcie uchwały w sprawie protokołu.
 6. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Muzycznej, Komisji Etyki i Kolegium Jurorów Klubu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdań i absolutorium organów Klubu.
 10. Informacja nt. pracy organów Klubu za okres od 01.01.2009 r. do 31.05.2009 r.
 11. Przedstawienie planu działalności Klubu na 2010 rok.
 12. Dyskusja nad planem działalności Klubu na 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu.
 13. Przedstawienie projektu uchwał i wniosków walnego zebrania oraz dyskusja nad projektem.
 14. Przyjęcie uchwał walnego zebrania.
 15. Wolne głosy.
 16. Zakończenie walnego zebrania.

Obecność wszystkich członków Klubu jest obowiązkowa.

 

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz bór!

 

Sekretarz Klubu
Prezes Klubu
mgr inż. Agnieszka Woźniak
dr inż. Maciej Strawa

 

 

Czas wykonania: 0.013 sekund